Aktuálne číslo:
ISSN 2989-3380 (online)


Archív

Redakčná rada

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY

doc. PhDr. Matišáková Iveta, PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

 

ŠÉFREDAKTOR

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

 

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY

Bielik Ján, doc., MUDr., CSc. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Bobkowska Michaela, Mgr., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Červenková Barbora, Mgr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Dereka Tetiana, doc., PaedDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Dvoráková Veronika, Ing. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Dubayová Tatiana, doc., Mgr., PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika

Gerlichová Katarína, PhDr., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Grabczak Pavel, PhDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Habalová Mária, Mgr., PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Habánik Jozef, doc., Ing., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Ilievová Ľubica, doc., PhDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Ivanová Stela, MUDr., PhD. - Bulharská rádiologická spoločnosť, Montana, Bulharsko

Kantor Jiří, doc., Mgr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Kmentová Milena, Mgr., Ph.D. – Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Krajčovičová Zdenka, doc., RNDr., PhD., MPH - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Králová Eva, PaedDr., Ph.D. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Lazarieva Olena, prof., PESDr., DrSc. - National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyjev, Ukrajina

Litvínová Anna, PhDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Litvová Slavka, PhDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Malay Miroslav, MUDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Meluš Vladimír, RNDr., PhD., MPH. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Mikurčíková Lucia, PaedDr., PhD., BCBA - Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika

Oleár Vladimír, prof., MUDr., CSc. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Ondrušová Adriana, prof., MUDr., PhD. MPH – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Poliaková Nikoleta, PhDr., PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Radziejowska Maria, prof., PhD., Dr Sci. - Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poľsko

Shtin Baňárová Patrícia, PhDr. PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Slobodníková Jana, doc., MUDr., CSc. MPH – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Strenáčiková Mária, doc., PaedDr., PhD. – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovenská republika

Šimovcová Darina, PhDr., PhD. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Štefkovičová Mária, prof., MUDr., PhD., MPH. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika

Zigo Rastislav, MUDr. – Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín, Slovenská republika