Aktuálne číslo:
ISSN 2989-3380 (online)


Archív

Aktuálne číslo

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1

 

Modelový príklad tvorby referenčných materiálov v laboratórnych vyšetrovacích metódach

Silvia Janegová, Katarína Kašlíková, Zdenka Krajčovičová, Vladimír Meluš

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 1-8 

 

Hipoterapia a jej význam vo fyzioterapii

Miroslav Černický, Petra Oravcová, Jiří Klein 

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 9-14 

 

Myofunkčné poruchy žuvacích svalov v súvislosti s chybným držaním tela a ich terapia u detí

Petra Oravcová, Miroslav Černický, Romana Luhová 

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 15-20 

 

Proces pracovnej migrácie v kontexte osobnej skúsenosti

Tetiana Dereka 

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 21-29 

 

Terapeutický vplyv tejpovania pri funkčných poruchách kolenného kĺbu

Jana Zverbíková 

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 30-33 

 

Prístup k deťom s poruchami autistického spektra počas poskytovania zdravotnej starostlivosti (kvalitatívna štúdia)

Nikoleta Poliaková, Eva Králová, Michaela Bobkowska, Katarína Staňová 

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 34-48 

 

Používanie štandardu ošetrovateľskej starostlivosti o centrálny venózny katéter a prevenciu katétrovej sepsy

Anna Litvínová, Michaela Spišiaková

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 49-54 

 

Kedy a ako koučovať s človekom v náročnej životnej situácii

Eva Králová 

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 55-67 

 

Rehabilitačné postupy pre totálnu endoprotézu kolenného kĺbu pri osteoartróze

Martin Žák

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; 68-75 

 

PRÍLOHA

Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 13. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Healthcare and Society 2023; Ročník 1, číslo 1; Príloha A1-A46