Aktuálne číslo:
ISSN 2989-3380 (online)


Archív

Kontakt

Korešpondenčná adresa redakcie:
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

tel.: +421 32 7400 613
e-mail: hc@tnuni.sk
www.hc.tnuni.sk

Šéfredaktorka
PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
katarina.kaslikova@tnuni.sk